OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Silex spol. s r.o. uchovává a zpracovává Vaše osobní údaje v souladu s nařízením EU 2016/679 a Zákonem o ochraně osobních údajů 110/2019 Sb. v platném znění.

KONTAKT NA NÁS

Silex spol. s r.o. (dále Správce nebo Silex) provozuje v České republice prodejny a eshop s kvalitním bytovým textilem značky SCANquilt. Značku jsme založili v r. 1992. Jako Správce osobních údajů se řídíme nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”).

Kontaktní údaje Správce jsou:
IČ: 00563714
sídlo: Vinohradská 1899/112, 130 00 Praha 3
email pro ochranu osobních údajů: oou@scanquilt.cz
telefon: 246 058 120

Správce není povinen a nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

Osobní údaje shromažďujeme od zákazníků a uživatelů e-shopu www.scanquilt.cz (subjektů údajů) vícero způsoby - při objednávce v e-shopu, registraci k odběru obchodních sdělení (newsletteru) nebo žádosti o zaslání tištěného katalogu. Jde především o jméno, příjmení, fakturační a dodací adresu, telefonní a e-mailový kontakt, bankovní spojení.

PROČ TYTO ÚDAJE POTŘEBUJEME

Vaše osobní údaje uchováváme a zpracováváme pro tyto účely:

 • pro vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a Silex. Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno, adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.
 • pro zasílání obchodních sdělení (newsletteru) týkající se obdobných výrobků SCANquilt a služeb. Obchodní sdělení zasíláme obvykle 1x měsíčně, někdy Vás budeme informovat o zajímavých akcích častěji, avšak ne více než 2x měsíčně. Zasílání můžete snadno zrušit kliknutím na „Odhlásit“ v dolní části emailového newsletteru nebo odpovědět na email s uvedením „nezasílat“.
 • pro marketingové účely na základě uděleného souhlasu.
 • Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty Vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti neodmítnete zasílání našich obchodních sdělení nebo neodvoláte svůj dříve udělený souhlas. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování Vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterými je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a Vaši e-mailovou adresu.

Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je:

 • plnění smlouvy mezi Vámi a spol. Silex. Po uplynutí tohoto důvodu je to splnění zákonné povinnosti (např. na základě zákona o účetnictví, zákona o archivaci, apod.).
 • oprávněný zájem spol. Silex na zasílání obchodních sdělení týkajících se obdobných výrobků SCANquilt a služeb a poskytování přímého marketingu zákazníkům.
 • oprávněný zájem spol. Silex na zasílání obchodních sdělení týkajících se zjištění spokojenosti zákazníka po plnění jeho objednávky a kupní smlouvy.
 • Váš souhlas se zasíláním obchodních sdělení a zpracováním pro marketingové účely v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování.

JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE

Společnost Silex uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a Silex, uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (např. reklamace v záruční lhůtě) a zákonných povinností (např. archivace účetních dokladů dle zákona o DPH); a to po dobu 15 let od uzavření poslední kupní smlouvy.
 • jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu pro účely marketingu, pak po dobu, než je odvolán souhlas, nejdéle po dobu 15 let. Dobu 15 let jsme určili s ohledem na průměrné časové období obnovy bytového textilu v domácnostech.
Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

JAK MOHU ZMĚNIT, AKTUALIZOVAT NEBO ODSTRANIT SVÉ OSOBNÍ ÚDAJE

Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům.
 • právo na opravu osobních údajů, popřípadě omezení zpracování.
 • právo na výmaz osobních údajů.
 • právo vznést námitku proti zpracování.
 • právo na přenositelnost údajů. Údaje Vám dodáme elektronicky ve formátu xls nebo txt.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním.
 • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

Vaše práva z předchozího bodu zajistíme na základě písemné žádosti na e-mail oou@scanquilt.cz nebo na adresu sídla společnosti.

Pokud si nepřejete nadále dostávat obchodní sdělení (newsletter), ve kterém Vás informujeme o novinkách a akcích na výrobky SCANquilt, zasílání můžete snadno zrušit kliknutím na „Odhlásit“ v dolní části emailového newsletteru nebo odpovědět na email s uvedením „nezasílat“.

KTERÝM TŘETÍM STRANÁM POSKYTUJEME OSOBNÍ DATA A PROČ

Spol. Silex se zavazuje, že Vaše osobní údaje nebudou vydány třetím stranám s výjimkou prověřených subdodavatelů, tzv. Zpracovatelů osobních dat, kteří zajišťují služby na základě smlouvy.

Jedná se o tyto Zpracovatele:

 • skladování a expedice zboží: Cross Trans Service Kutná Hora s.r.o., se sídlem Hrnčířská 200, 28401 Kutná hora, IČ: 0025074512
 • doprava:
  • Česká pošta, s.p., se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, 225 99, IČ: 47114983
  • PPL CZ s.r.o., se sídlem Říčany, Jažlovice, K Borovému 99, 251 01, IČ: 25194798
  • Direct Parcel Distribution CZ, s.r.o., se sídlem Říčany u Prahy, Modletice 135, 251 01, IČ: 61329266
  • Zásilkovna s.r.o., se sídlem Praha 9, Libeň, Lihovarská 1060/12, 190 00, IČ: 28408306
 • marketingové služby (především zasílání obchodních sdělení): CZECH PROMOTION online, s.r.o., se sídlem Praha 8, Thámova 289/13, 186 00, IČ: 29149517
 • provoz informačního systému a eshopu: ASEX spol. s r.o., se sídlem Praha 4, Kloboukova 2262, 148 00, IČ: 00569615
 • informační systém: NoseDat s.r.o., se sídlem Praha 5, Za zámečkem 746/5, Jinonice 158 00, IČ: 06474390
 • platební brána: GOPAY s.r.o., se sídlem Planá 67, 370 01, IČ: 26046768
 • zjišťění spokojenosti po uskutečnění nákupu: provozovatel portálu Heureka.cz Heureka Shopping s.r.o., se sídlem Praha 8, Karolinská 650/1, Karlín, 186 00, IČ: 02387727
 • validace www formulářů: Avantro s.r.o., se sídlem Praha 3, Jeseniova 1151/55, 130 00, IČ: 04997476

Spol. Silex nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Silex se zavazuje, že osobní údaje o zákaznících a uživatelích nebudou prodávány třetím osobám, zejména nebudou poskytovány jiným subjektům za účelem zasílání reklamních materiálů třetích osob.

ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Silex prohlašuje, že přijala veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. A dále technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě. Společnost Silex prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

POUŽÍVÁNÍ COOKIES

Soubory cookies využíváme pouze pro zajištění správné funkčnosti našich stránek a anonymní sběr analytických údajů. Náš e-shop www.scanquilt.cz nepoužívá cookies třetích stran pro cílení a reklamu.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Spol. Silex je oprávněna tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a v případě zásadních změn Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky byly aktualizovány 04.01.2022.