OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Silex spol. s r.o. uchovává a zpracovává Vaše osobní údaje v souladu s nařízením EU 2016/679 a Zákonem o ochraně osobních údajů 110/2019 Sb. v platném znění.

KONTAKT NA NÁS

Silex spol. s r.o. (dále Správce nebo Silex) provozuje v České republice prodejny a eshop s kvalitním bytovým textilem značky SCANquilt. Značku jsme založili v r. 1992. Jako Správce osobních údajů se řídíme nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”).

Kontaktní údaje Správce jsou:
IČ: 00563714
sídlo: Vinohradská 1899/112, 130 00 Praha 3
email pro ochranu osobních údajů: oou@scanquilt.cz
telefon: 246 058 120

Správce není povinen a nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

Osobní údaje shromažďujeme od zákazníků a uživatelů e-shopu www.scanquilt.cz (subjektů údajů) vícero způsoby - při objednávce v e-shopu, registraci k odběru obchodních sdělení (newsletteru) nebo žádosti o zaslání tištěného katalogu. Jde především o jméno, příjmení, fakturační a dodací adresu, telefonní a e-mailový kontakt, bankovní spojení.

PROČ TYTO ÚDAJE POTŘEBUJEME

Vaše osobní údaje uchováváme a zpracováváme pro tyto účely:

 • pro vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a Silex. Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno, adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.
 • pro zasílání obchodních sdělení (newsletteru) týkající se obdobných výrobků SCANquilt a služeb. Obchodní sdělení zasíláme obvykle 1x měsíčně, někdy Vás budeme informovat o zajímavých akcích častěji, avšak ne více než 2x měsíčně. Zasílání můžete snadno zrušit kliknutím na „Odhlásit“ v dolní části emailového newsletteru nebo odpovědět na email s uvedením „nezasílat“.
 • pro marketingové účely na základě uděleného souhlasu.
 • Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty Vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti neodmítnete zasílání našich obchodních sdělení nebo neodvoláte svůj dříve udělený souhlas. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování Vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterými je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a Vaši e-mailovou adresu.

Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je:

 • plnění smlouvy mezi Vámi a spol. Silex. Po uplynutí tohoto důvodu je to splnění zákonné povinnosti (např. na základě zákona o účetnictví, zákona o archivaci, apod.).
 • oprávněný zájem spol. Silex na zasílání obchodních sdělení týkajících se obdobných výrobků SCANquilt a služeb a poskytování přímého marketingu zákazníkům.
 • oprávněný zájem spol. Silex na zasílání obchodních sdělení týkajících se zjištění spokojenosti zákazníka po plnění jeho objednávky a kupní smlouvy.
 • Váš souhlas se zasíláním obchodních sdělení a zpracováním pro marketingové účely v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování.

JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE

Společnost Silex uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a Silex, uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (např. reklamace v záruční lhůtě) a zákonných povinností (např. archivace účetních dokladů dle zákona o DPH); a to po dobu 15 let od uzavření poslední kupní smlouvy.
 • jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu pro účely marketingu, pak po dobu, než je odvolán souhlas, nejdéle po dobu 15 let. Dobu 15 let jsme určili s ohledem na průměrné časové období obnovy bytového textilu v domácnostech.
Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

JAK MOHU ZMĚNIT, AKTUALIZOVAT NEBO ODSTRANIT SVÉ OSOBNÍ ÚDAJE

Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům.
 • právo na opravu osobních údajů, popřípadě omezení zpracování.
 • právo na výmaz osobních údajů.
 • právo vznést námitku proti zpracování.
 • právo na přenositelnost údajů. Údaje Vám dodáme elektronicky ve formátu xls nebo txt.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním.
 • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

Vaše práva z předchozího bodu zajistíme na základě písemné žádosti na e-mail oou@scanquilt.cz nebo na adresu sídla společnosti.

Pokud si nepřejete nadále dostávat obchodní sdělení (newsletter), ve kterém Vás informujeme o novinkách a akcích na výrobky SCANquilt, zasílání můžete snadno zrušit kliknutím na „Odhlásit“ v dolní části emailového newsletteru nebo odpovědět na email s uvedením „nezasílat“.

KTERÝM TŘETÍM STRANÁM POSKYTUJEME OSOBNÍ DATA A PROČ

Spol. Silex se zavazuje, že Vaše osobní údaje nebudou vydány třetím stranám s výjimkou prověřených subdodavatelů, tzv. Zpracovatelů osobních dat, kteří zajišťují služby na základě smlouvy.

Jedná se o tyto Zpracovatele:

 • skladování a expedice zboží: Cross Trans Service Kutná Hora s.r.o., se sídlem Hrnčířská 200, 28401 Kutná hora, IČ: 0025074512
 • doprava:
  • Česká pošta, s.p., se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, 225 99, IČ: 47114983
  • PPL CZ s.r.o., se sídlem Říčany, Jažlovice, K Borovému 99, 251 01, IČ: 25194798
  • Direct Parcel Distribution CZ, s.r.o., se sídlem Říčany u Prahy, Modletice 135, 251 01, IČ: 61329266
  • Zásilkovna s.r.o., se sídlem Praha 9, Libeň, Lihovarská 1060/12, 190 00, IČ: 28408306
 • marketingové služby (především zasílání obchodních sdělení): CZECH PROMOTION online, s.r.o., se sídlem Praha 8, Thámova 289/13, 186 00, IČ: 29149517
 • provoz informačního systému a eshopu: ASEX spol. s r.o., se sídlem Praha 4, Kloboukova 2262, 148 00, IČ: 00569615
 • informační systém: NoseDat s.r.o., se sídlem Praha 5, Za zámečkem 746/5, Jinonice 158 00, IČ: 06474390
 • platební brána: GOPAY s.r.o., se sídlem Planá 67, 370 01, IČ: 26046768
 • zjišťění spokojenosti po uskutečnění nákupu: provozovatel portálu Heureka.cz Heureka Shopping s.r.o., se sídlem Praha 8, Karolinská 650/1, Karlín, 186 00, IČ: 02387727
 • validace www formulářů: Avantro s.r.o., se sídlem Praha 3, Jeseniova 1151/55, 130 00, IČ: 04997476

Spol. Silex nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Silex se zavazuje, že osobní údaje o zákaznících a uživatelích nebudou prodávány třetím osobám, zejména nebudou poskytovány jiným subjektům za účelem zasílání reklamních materiálů třetích osob.

ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Silex prohlašuje, že přijala veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. A dále technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě. Společnost Silex prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

CO JSOU COOKIES A JAK JE VYUŽÍVÁME

Za účelem zlepšení našich služeb využívají naše stránky soubory cookie. Cookies jsou malé soubory, které ukládají informace ve Vašem prohlížeči. Tyto soubory identifikují specifické informace z předchozích návštěv na webových stránkách.

Cookies pomáhají například:
 • ke správné funkčnosti našich stránek
 • při zjišťování, které stránky a funkce jsou nejčastěji používané; na základě čehož můžeme co nejlépe přizpůsobit naši nabídku Vašim požadavkům
 • pro zapamatování přihlašovacích údajů, které pak není nutné opakovaně zadávat.

Některé soubory cookie mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami a které např. přímo podporují naše reklamní aktivity (tzv. „cookies třetích stran“).

Náš e-shop www.scanquilt.cz používá cookies třetích stran a to:

Používání souborů cookie lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookie lze pomocí nastavení Vašeho webového prohlížeče zcela zakázat nebo povolit užívání jen některých souborů cookie.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Spol. Silex je oprávněna tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a v případě zásadních změn Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky byly aktualizovány 26.05.2021.


Sledujte násFacebookInstagramYouTube