Obchodní podmínky pro e-shop

1. Udělejte si přehled

 • běžná dodací lhůta je 3-4 pracovní dny od obdržení objednávky nebo platby
 • zaplatit můžete: dobírkou, platební kartou, on-line bankovním převodem nebou elektronickou peněženkou
 • na poštovním/dodacím lístku bude uveden jako odesílatel náš centrální sklad, společnost Cross Trans Service Kutná Hora s.r.o.
 • k doručení zboží využíváme Českou poštu, PPL, DPD a výdejní místa Zásilkovny.
 • objednané zboží si můžete vyzvednout také osobně na prodejnách SCANquilt
 • můžete odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Zboží musí být nepoškozené, nepoužité a v originálním balení.
 • při odstoupení od smlouvy zašlete výrobek s kopií faktury do 14 dnů na adresu odesílatele - centrální sklad Cross Trans Service, Hrnčířská 200, PSČ 284 01, Kutná Hora. Nezapomeňte nám také zaslat zprávu na e-mail eshop@scanquilt.cz
 • odstoupení od smlouvy můžete provést také na prodejnách SCANquilt, které jsou výdejním místem, jejich seznam naleznete zde
 • peníze Vám vrátíme co nejrychleji, nejpozději do 14 dnů od přijetí zboží
 • případnou reklamaci oznamte na emailovou adresu eshop@scanquilt.cz, následně výrobek zašlete s kopií faktury na adresu: Silex spol. s r.o. - reklamační oddělení, Vinohradská 1899/112, Praha 3, PSČ 130 00. Náš pracovník Vám emailem nebo telefonicky potvrdí přijetí reklamace a zboží a informuje Vás o dalším postupu.
 • reklamaci můžete provést také na prodejnách SCANquilt, které jsou výdejním místem, jejich seznam naleznete zde
 • informujeme Vás, že Vaše osobní údaje uchováváme a zpracováváme v souladu s nařízením EU 2016/679 a Zákonem o ochraně osobních údajů 110/2019 Sb. v platném znění. Seznamte se s dokumentem Ochrana osobních údajů.

2. Úvodní ustanovení

Internetový obchod https://www.scanquilt.cz (dále jen „internetový obchod“) je provozován společností Silex spol. s r.o. se sídlem na adrese Vinohradská 1899/112, Praha 3, PSČ 130 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 301, IČ: 00563714, (dále jen „prodávající“ nebo „provozovatel“ nebo „Silex“), bankovní spojení: ČSOB a.s., č. účtu: 265207314/0300.

Kontakty: e-mail: eshop@scanquilt.cz, tel. č.: 246 058 120

Spotřebitelem je kupující fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen „spotřebitel“).

Podnikatelem je kupující osoba, která není spotřebitelem. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele (dále jen „podnikatel“).

Kupující je každý návštěvník internetového obchodu, bez ohledu na to, či jedná jako spotřebitel nebo jako podnikatel (dále jen „kupující“).

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu (dále jen „kupní smlouva“).

Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem se současně řídí zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

3. Uzavření kupní smlouvy

Ceny v internetovém obchodě se mohou průběžně měnit. Uvedená cena zboží je platná v okamžiku odeslání objednávky.

Nabídka zboží v rámci internetového obchodu Silex je prezentací nabízeného a prodávaného zboží a sama o sobě není návrhem na uzavření kupní smlouvy.

Návrhem na uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a provozovatelem je až řádně vyplněná objednávka kupujícího. Kupující zasláním objednávky potvrzuje, že si tyto obchodní podmínky přečetl a v celém rozsahu s nimi souhlasí.

Okamžikem uzavření kupní smlouvy je potvrzující email, který provozovatel zašle kupujícímu na elektronickou adresu uvedenou v objednávce.

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

Způsob dodání zboží určuje prodávající. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko s takovým způsobem dopravy spojené, včetně případných dodatečných nákladů na zvolený způsob dopravy.

Provozovatel nabízí tyto způsoby platby: platební kartou přes platební bránu, bankovním převodem po dokončení objednávky, na dobírku, přes službu PayPal a GoPay. Při osobním odběru na prodejně SCANquilt lze platit platební kartou nebo v hotovosti. Provozovatel je oprávněn požadovat po konkrétním kupujícím v odůvodněných případech platbu předem a umožnit takovému kupujícímu platbu pouze tímto způsobem.

Při volbě platby platební kartou po internetu bude kupující po dokončení objednávky přesměrován na platební server třetí strany, kde vyplní potřebné platební údaje. Po ověření jejich platnosti bude objednávka potvrzena a kupní cena odečtena z účtu kupujícího.

Při volbě platby bankovním převodem uhradí kupující cenu objednávky před jejím vyřízením na bankovní účet prodávajícího, tj. zboží bude odesláno kupujícímu až po připsání kupní ceny na účet prodávajícího. Pro vyřízení objednávky je třeba uhradit platbu pod variabilním symbolem, kterým je číslo objednávky a který kupující získá při dokončení objednávky. V případě platby za zboží formou bankovního převodu se považuje kupní cena za uhrazenou dnem, kdy došlo k připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

V případě platby na dobírku při převzetí zboží od přepravce si provozovatel vyhrazuje právo připočíst náklady za vybavení dobírky k ceně objednávky dle aktuálního ceníku přepravce.

Při volbě platby přes službu PayPal nebo GoPay bude kupující po dokončení objednávky přesměrován na server třetí strany, kde bude vyzván k přihlášení do svého účtu. Po ověření platnosti a dostatečného zůstatku na účtu bude objednávka potvrzena a kupní cena odečtena z účtu kupujícího.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

4. Práva a povinnosti vyplývající z uzavření kupní smlouvy

Provozovatel je povinen dodat kupujícímu objednané zboží za sjednanou cenu a kupující je povinen zboží převzít a kupní cenu uhradit.

V případě porušení podmínek kupní smlouvy nebo obchodních podmínek kupujícím si provozovatel vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy. Pokud zákon nestanoví jinak, kupujícímu v takovém případě vzniká povinnost uhradit provozovateli veškeré náklady spojené s jeho objednávkou, zejména pak náklady na zaslání zboží, pokud jej kupující nepřevezme.

Kupující je povinen zejména při objednávání zboží uvádět správné a pravdivé údaje. Údaje nezbytné pro uzavření kupní smlouvy uvedené kupujícím jsou prodávajícím považovány za správné.

Veškerá sdělení prodávajícího mohou být kupujícímu doručována na elektronickou adresu uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

5. Dárkové poukazy a slevové kódy

Kupující může při tvorbě objednávky zadat kódy obsažené na zakoupených dárkových certifikátech SCANquilt a slevové kódy poskytnuté provozovatelem v souladu s jejich pravidly. Není-li provozovatelem výslovně uvedeno jinak, slevové kódy:

 • nelze vzájemně kombinovat
 • nelze použít na nákup dalších poukazů
 • není možné uplatňovat na zboží ve výprodeji
 • není možné uplatňovat na výrobky upravené na míru

V případě odstoupení od kupní smlouvy z jakýchkoliv důvodů nebo jakéhokoli jiného důvodného vrácení zboží kupujícím prodávajícímu zakoupeného na základě slevového kódu má kupující nárok na vrácení částky, kterou za nákup zboží skutečně uhradil peněžními prostředky. Prodávající není povinen vystavit nový slevový kód. V případě dárkového certifikátu je kupujícímu vrácena skutečně zaplacená částka a hodnota certifikátu.

Pokud má dárkový certifikát nebo slevový kód omezenou dobu platnosti, kupující je oprávněn je použít pouze před jejím uplynutím. Prodávající neposkytuje peníze ani žádný jiný způsob kompenzace za nevyužitou hodnotu dárkového certifikátu nebo slevového kódu.

Dárkový certifikát ani slevový kód nelze vyměnit za peníze. V případě, že kupující odebere zboží za nižší cenu než je hodnota dárkového certifikátu nebo slevového kódu (např. na slevu -500 Kč), nemá nárok na doplacení hodnoty dárkového certifikátu nebo slevového kódu.

V případě, že dárkový certifikát nebo slevový kód bude uplatněn v rozporu s pravidly provozovatele pro užití konkrétních dárkových poukazů a slevových kódů, má provozovatel právo takto uplatněný dárkový poukaz nebo slevový kód odmítnout a od uzavřené kupní smlouvy odstoupit. V případě, že vzniknou při výkladu pravidel nejasnosti, platí jejich výklad stanovený provozovatelem.

6. Dodání zboží

Provozovatel se zavazuje odeslat zboží kupujícímu v nejbližším možném termínu, obvykle 3-4 dnů, nejpozději v zákonném termínu, tj. do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. V případě platby platební kartou po internetu přes platební bránu, bankovním převodem, přes službu PayPal nebo GoPay provozovatel odešle zboží až po připsání platby na jeho bankovní účet.

Jako odesílatel zásilky bude na poštovním/dodacím lístku uveden náš centrální sklad, společnost Cross Trans Service Kutná Hora s.r.o..

Zboží je zasíláno prostřednictvím České pošty, PPL, DPD nebo přes Zásilkovnu na Vámi zvolené výdejní místo. Balné a poštovné je spotřebiteli účtováno podle zvolených služeb (balík do ruky, balík na poštu, dobírka), vždy vyčísleno v rekapitulaci objednávky a započítáno do celkové hodnoty faktury.

Provozovatel nenese odpovědnost za škody způsobené zpožděním odeslání nebo doručení zboží z jakéhokoli důvodu.

Kupující nabývá vlastnické právo ke kupovanému zboží jeho převzetím. Okamžikem převzetí zboží také na kupujícího přechází nebezpečí škody na zboží.

Součástí dodávky je doklad o zakoupení zboží, který uvádí datum prodeje, označení zboží, kupní cenu a údaje o prodávajícím.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky se doporučuje kupujícímu zásilku od přepravce nepřevzít a vyplnit záznam o poškození zásilky. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Pokud si kupující nevyzvedne jím dříve objednané zboží, provozovatel není povinen mu při nové dosud neuhrazené objednávce zboží zaslat nebo může požadovat platbu předem.

V případě dodání zboží na prodejnu SCANquilt účtuje provozovatel poplatky spojené s dopravou.

Pokud si kupující v jednom kalendářním dni objedná (prostřednictvím jedné či více objednávek) celkem více než 5 kusů zboží, může prodávající požadovat úhradu zboží předem jako jedinou možnost úhrady. Tuto možnost si provozovatel vyhrazuje, v rozsahu umožněném zákonem, i v případě opakovaného neodůvodněného vracení zjevně používaného zboží ze strany téhož kupujícího a/nebo opakovaného bezdůvodného nepřevzetí objednaného zboží.

7. Odstoupení od kupní smlouvy

Spotřebitel má právo dle § 1829 a násl. občanského zákoníku odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu do 14 dnů od převzetí zboží, u kterého byla kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků dálkové komunikace (internetový obchod, email, telefonicky).

V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží, odešle prodávajícímu odstoupení od smlouvy s uvedením jména, příjmení, čísla objednávky, čísla účtu pro vrácení peněz, číselného kódu vráceného zboží na elektronickou adresu prodávajícího eshop@scanquilt.cz nebo písemně na adresu sídla prodávajícího: Silex spol. s r.o., Vinohradská 1899/112, Praha 3, PSČ 130 00.

Odstoupí-li spotřebitel bez udání důvodu od smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu na své náklady vrátit zboží prodávajícímu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, na adresu centrálního skladu Cross Trans Service, Hrnčířská 200, Kutná Hora, PSČ 284 01.

Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od uzavření smlouvy musí prodávajícímu (nebo dodavateli) vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající v takovém případě vrací spotřebiteli jen takto sníženou kupní cenu.

Spotřebitel bere na vědomí, že dle § 1837 občanského zákoníku nemůže odstoupit od kupní smlouvy v případech zde uvedených, zejména pak v případě dodávky zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu a dále zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (např. přikrývky a polštáře).

Spotřebitel bere na vědomí, že pokud zboží vrácené prodávajícímu bude poškozeno, opotřebeno nebo upraveno na míru, vzniká prodávajícímu nárok na náhradu škody jemu vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku spotřebitele na vrácení kupní ceny.

Spotřebitel bere na vědomí, že zásilky zasílány prodávajícímu na dobírku nebudou převzaty.

Prodávající vrátí spotřebiteli stejným způsobem (jako je obdržel) všechny peněžní prostředky bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijal. Prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

Prodávající není povinen dle § 1832, odstavec 4 Občanského zákoníku vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Prodávající umožňuje spotřebiteli na vybraných kamenných prodejnách SCANquilt odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu do 14 dnů od zakoupení zboží, u kterého byla kupní smlouva uzavřena dálkovými prostředky. Aktuální seznam prodejen je uveden na stránce www.scanquilt.cz. Spotřebitel je povinen při odstoupení od smlouvy předložit na prodejně nákupní doklad, na kterém je uvedeno číslo eshop objednávky.

V případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou, má kupující právo na vrácení nákladů pouze v hodnotě, která odpovídá nákladům na poštovné ve výši odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání zboží nabízenému Provozovatelem.

Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy neoprávněně a zašle přesto zboží provozovateli, nebude zboží přijato, případně bude na náklady spotřebitele zasláno zpět a v případě prokazatelného vrácení nedoručitelné zásilky zničeno provozovatelem bez nároku kupujícího na vrácení kupní ceny, s čímž kupující tímto souhlasí.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek s čímž kupující tímto souhlasí.

8. Odstoupení od kupní smlouvy provozovatelem

Pokud Provozovatel nebude schopen objednané zboží dodat za podmínek sjednaných v kupní smlouvě, vyhrazuje si právo odstoupit v takových případech od kupní smlouvy a kupující s tímto postupem pro takové výjimečné případy tímto souhlasí.

Provozovatel má právo odstoupit od kupní smlouvy též tehdy, došlo-li k výrazným změnám cen dodavatele objednaného zboží, došlo-li k výrazným změnám cen přepravy zboží, nebo zjistí-li provozovatel, že zboží bylo omylem nabízeno za chybnou cenu a kupující neakceptoval příslušnou změnu kupní smlouvy, tj. zvýšení ceny zboží či zvýšení nákladů na přepravu a kupující s tímto postupem pro takové případy tímto souhlasí.

Kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené s kupujícím, resp. s takovým kupujícím smlouvu vůbec neuzavřít, pokud kupující v některém z předchozích závazkových vztahů s prodávajícím porušil jakoukoliv svou povinnost podstatným způsobem. Porušení předchozího závazkového vztahu podstatným způsobem se považuje pro účely odstoupení od smlouvy za chování ve smyslu § 2002 odst. 2 občanského zákoníku.

Pokud provozovatel odstoupí od kupní smlouvy, je povinen o tom neprodleně informovat kupujícího na elektronickou adresu uvedenou kupujícím při vytvoření objednávky. Dále je povinen vrátit kupujícímu plnou kupní cenu zboží, pokud již tato byla uhrazena, případně sníženou v souladu s těmito obchodními podmínkami.

9. Reklamace, práva z vadného plnění, záruční podmínky

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku) a zákonem o ochraně spotřebitele.

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v zákonem stanovené době, tj. 24 měsíců od převzetí (dále záruční doba). U smluvní strany, která je právnickou či fyzickou osobou podnikající poskytuje prodávající záruční lhůtu 6 měsíců.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil, nebo ji způsobila třetí osoba odlišná od prodávajícího a bez jeho zavinění.

Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí; po uplynutí této 6 měsíční lhůty musí kupující své tvrzení, že vada existovala již v době převzetí, prokázat.

Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží spotřebitelem. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. Záruka se vztahuje na vady zboží, nevztahuje se na výrobky po uplynutí jejich životnosti či na opotřebení v důsledku používání. Podle charakteru vady má spotřebitel při uplatnění záruky právo:

 • jde-li o vadu odstranitelnou, na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady. Pokud není možné, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti. Není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy;
 • jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu najednou (3 a více)nebo opakovaně (nejméně 3x) a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží. Pokud není výměna možná, má spotřebitel právo na odstoupení od kupní smlouvy;
 • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží. Pokud není výměna možná, má spotřebitel právo na odstoupení od kupní smlouvy;
 • v případě, že zboží prodávané za nižší cenu (ve slevě) má vadu, za kterou prodávající odpovídá, má spotřebitel místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.

Práva z vadného plnění (dále reklamace vady) lze uplatnit po celou záruční dobu přímo na adrese prodávajícího nebo na vybraných prodejnách SCANquilt, jejichž aktuální seznam je uveden na adrese www.scanquilt.cz.

Při reklamaci vady je kupující povinen prokázat uzavření kupní smlouvy, zejména předložit potvrzení o koupi (faktura nebo paragon s číslem objednávky uskutečněné prostředky dálkové komunikace).

Lhůta pro vyřízení reklamace včetně odstranění vady je 30 dní ode dne uplatnění reklamace. Prodávající je oprávněn dohodnout se se spotřebitelem na prodloužení této lhůty. V případě překročení maximální lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel nárok na výměnu zboží za nové. Pokud výměna není možná, má právo na odstoupení od kupní smlouvy.

Reklamaci zásilky, tj. poškození či jiné nesrovnalosti při přepravě a doručení, má spotřebitel právo uplatnit bezprostředně po převzetí u přepravce a oznámit bez prodlení prodávajícímu.

V případě reklamace má spotřebitel právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s reklamací (dopravné, poštovné apod. v nutné výši), podnikatel si hradí náklady na přepravu vždy v plné výši.

Postup uplatnění reklamace zboží objednaného v eshopu:

 • o reklamaci je kupující povinen prodávajícího informovat emailem na adrese: eshop@scanquilt.cz
 • následně odeslat zásilku s kopií potvrzení o koupi na adresu sídla prodávajícího: Silex spol. s r.o. - reklamační oddělení, Vinohradská 1899/112, Praha 3, PSČ 130 00. V zájmu rychlého vyřízení doporučuje prodávající kupujícímu zaslat zboží doporučenou zásilkou s kopií dokladu o zakoupení, specifikací vady a návrhem na požadovaný způsob vyřízení reklamace.
 • reklamaci lze uplatnit na vybrané prodejně SCANquilt. Jejich seznam je uveden na stránce www.scanquilt.cz
 • prodávající nepřijme reklamované zboží odeslané na dobírku
 • prodávající doporučuje kupujícímu odesílané zboží pojistit
 • prodávající vrátí spotřebiteli finanční prostředky dohodnutým způsobem (zpravidla na bankovní účet)
 • pokud je reklamace uplatněna na vybrané prodejně SCANquilt, kupující obdrží doklad o přijaté reklamaci

V případě, že si kupující nevyzvedne ve lhůtě stanovené prodávajícím reklamované zboží, je prodávající oprávněn účtovat si skladné 10 Kč / 1 den či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího. O tomto postupu musí provozovatel kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.

10. Ochrana osobních údajů

Provozovatel (dále správce osobních údajů nebo správce) uchovává a zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením EU 2016/679 (dále GDPR) a Zákonem o ochraně osobních údajů 110/2019 Sb. v platném znění.

Správce shromažďuje osobní údaje od spotřebitelů a uživatelů e-shopu www.scanquilt.cz (subjektů údajů) vícero způsoby - při objednávce v e-shopu, registraci k odběru obchodních sdělení (newsletteru) nebo žádosti o zaslání tištěného katalogu. Jde především o jméno, příjmení, fakturační a dodací adresu, telefonní a e-mailový kontakt.

Správce se zavazuje, že osobní údaje o zákaznících a uživatelích nebudou prodávány třetím osobám, zejména nebudou poskytovány jiným subjektům za účelem zasílání reklamních materiálů třetích osob.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Správce uchovává a zpracovává osobní údaje pro tyto účely:

 • pro vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem. Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno, adresa, kontakt)
 • pro zasílání obchodních sdělení (newsletteru) týkající se obdobných výrobků SCANquilt a služeb. Obchodní sdělení zasíláme obvykle 1x měsíčně, někdy Vás budeme informovat o zajímavých akcích častěji, avšak ne více než 2x měsíčně. Zasílání můžete snadno zrušit kliknutím na „Odhlásit“ v dolní části emailového newsletteru nebo odpovědět na email s uvedením „nezasílat“.
 • pro marketingové účely na základě uděleného souhlasu
 • za účelem zjišťování spokojenosti s Vaším nákupem s cílem zkvalitnění služeb formou e-mailového dotazníku. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty Vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti neodmítnete zasílání našich obchodních sdělení nebo neodvoláte svůj dříve udělený souhlas. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování Vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a Vaši e-mailovou adresu.

Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je:

 • plnění smlouvy mezi spotřebitelem a spol. Silex. Po uplynutí tohoto důvodu je to splnění zákonné povinnosti (např. na základě zákona o účetnictví, zákona o archivaci, apod.)
 • oprávněný zájem spol. Silex na zasílání obchodních sdělení zákazníkům týkajících se obdobných výrobků SCANquilt a služeb
 • Váš souhlas se zasíláním obchodních sdělení a zpracováním pro marketingové účely v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.
 • oprávněný zájem spol. Silex na zasílání obchodních sdělení zákazníkům týkajících se zjištění spokojenosti zákazníka s plněním jeho objednávky a kupní smlouvy s cílem zkvalitnění služeb

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování.

Společnost Silex uchovává osobní údaje:

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi spotřebitelem a Silex, uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (např. reklamace v záruční lhůtě) a zákonných povinností (např. archivace účetních dokladů dle zákona o DPH); a to po dobu 15 let od uzavření poslední kupní smlouvy.
 • jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu pro účely marketingu, pak po dobu, než je odvolán souhlas, nejdéle po dobu 15 let. Dobu 15 let jsme určili s ohledem na průměrné časové období obnovy bytového textilu v domácnostech.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

Za podmínek stanovených v GDPR má subjekt údajů právo:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům
 • právo opravu osobních údajů, popřípadě omezení zpracování
 • právo na výmaz osobních údajů
 • právo vznést námitku proti zpracování
 • právo na přenositelnost údajů. Údaje poskytneme elektronicky ve formátu xls nebo txt.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním
 • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů

Práva subjektů údajů z předchozího bodu zajistíme na základě písemné žádosti na e-mail oou@scanquilt.cz nebo na adresu sídla společnosti.

Pokud si nepřejete nadále dostávat obchodní sdělení (newsletter), ve kterém Vás informujeme o novinkách a akcích na výrobky SCANquilt, zasílání můžete snadno zrušit kliknutím na „Odhlásit“ v dolní části emailového newsletteru nebo odpovědět na email s uvedením „nezasílat“.

Spol. Silex se zavazuje, že Vaše osobní údaje nebudou vydány třetím stranám s výjimkou prověřených subdodavatelů, tzv. zpracovatelů osobních dat, kteří zajišťují služby na základě smlouvy. Seznam našich zpracovatelů naleznete v dokumentu Ochrana osobních údajů.

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. A dále technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Soubory cookies využíváme pouze pro zajištění správné funkčnosti našich stránek a anonymní sběr analytických údajů. Náš e-shop www.scanquilt.cz nepoužívá cookies třetích stran pro cílení a reklamu.

V dokumentu Ochrana osobních údajů naleznete úplné znění.

11. Závěrečná ustanovení

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

Znění obchodních podmínek může provozovatel měnit či doplňovat. Změněné obchodní podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Práva a povinnosti provozovatele a kupujícího vzniklá přede dnem nabytí účinnosti nového znění obchodních podmínek nejsou změnou dotčena.

Pokud mezi prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 04.01.2022.